PGD Škofljica


Go to content


Smo društvo III. kategorije in osrednje društvo v občini Škofljica. V občini Škofljica deluje šest gasilskih društev. Zdraženih v Gasilsko zvezo Škofljica.

PGD Škofljica, je bilo ustanovljeno leta 1989 in je najstarejše društvo v občini. Delujemo na območju Škofljice in vasi Zalog, Gumnišče, Glinek, Gorenje Blato, Reber, Dole pri Škofljici in Pleše.

Posredujemo pri gašenju požarov, ob poplavah in neurjih in drugih nesrečah. Za uspešno posredovanje na intervencijah imamo gasilska vozila GV-1, GVC 16/25 in AC 16/50.

Back to content | Back to main menu